ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง “จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561”

ศาลจังหวัดปากพนัง   “จัดกิจกรรมจิตอาสา   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2561”
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาล จังหวัดปากพนัง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 บริเวณศาลจังหวัดปากพนังและวัดนันทาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ