ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาภบพิตร 13 ตุลาคม 2561

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาภบพิตร 13 ตุลาคม 2561
     วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง   พร้อมด้วย คณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดปากพนัง จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาภบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดนันทาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เอกสารแนบ