ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นำข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 11 บ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ