ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และร่วมถวายการต้อนรับ – ส่ง สมเด็จพระธีรญาณมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช โดย นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง มอบหมายให้ นายอภัยรัตน์ ศรีราม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง และนายจตุพล แก้วรุ่งฟ้า ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดปากพนัง เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ