ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและข้าราชการศาลยุติธรรม ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและข้าราชการศาลยุติธรรม ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดปากพนัง จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายขนาน พันธุ์ทอง ลูกจ้างประจำ และนางทิวา ผลบุญ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ศาลจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ