ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดปากพนัง จำนวน 43 คน ที่สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดปากพนัง และร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัด  ปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ