ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดปากพนัง

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดปากพนัง
       นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดปากพนัง ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดปากพนัง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามนโยบายประธานศาลฎีกา


เอกสารแนบ