ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดปากพนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดปากพนังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลจังหวัดปากพนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดปากพนังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ