ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
              เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมทำกิจกรรมปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดปากพนัง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช       


เอกสารแนบ