ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนังจัด “โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์”

ศาลจังหวัดปากพนังจัด “โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์”
        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดปากพนัง เข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ตาม “โครงการศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์” ให้แก่บุคลากรในด้านการปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติและการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


เอกสารแนบ