ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง ครบรอบ 119 ปี

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง ครบรอบ 119 ปี
                 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนปากพนัง จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนปากพนังครบรอบ 119 ปี เพื่อทำบุญอุทิศกุศลแด่บูรพาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนปากพนัง ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง มอบหมายให้นางบัทมา กันตสุข แสงอุไร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช                            


เอกสารแนบ