ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลจังหวัดปากพนัง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ เวลา ๖.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักประทับแรมปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ