ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียน”

ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียน”
                   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตรีปากพนัง จัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียน”  เพื่อส่งเสริมและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยนางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง มอบหมายให้นางบัทมา กันตสุข แสงอุไร ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีปากพนัง รวมถึงมอบของรางวัลและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน


เอกสารแนบ