ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมศาลจำลอง

ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมศาลจำลอง
            เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดปากพนัง จัดกิจกรรมพาน้องดูศาล โดยให้ดูงานในศาลและจัดศาลจำลอง เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่มีคุณูปการต่อกระบวนการยุติธรรมและวงการกฎหมายไทย โดยมีพนักงานอัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ศาลร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ