ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนัง “จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561”

ศาลจังหวัดปากพนัง “จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561”
          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดปากพนัง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี 2561 โดยมีนายอภัยรัตน์ ศรีราม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส  ให้คู่ความได้เจรจายุติ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และมีผู้ประนีประนอม รวมทั้งบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ