ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”

โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายของศาลยุติธรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


เอกสารแนบ