ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดปากพนังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย

สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดปากพนังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย


เอกสารแนบ