ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๓ สิงหาคม

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๓ สิงหาคม
             เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (NBT) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและพสกนิกรปวงชนชาวไทย


เอกสารแนบ