ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2560  ณ ศาลจังหวัดปากพนัง นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล     จังหวัดปากพนัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา” โดยมี  นายอภัยรัตน์  ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2560 ณ ศาลจังหวัดปากพนัง


เอกสารแนบ