ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 2 หลัง 12 หน่วยและก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 2 หลัง 12 หน่วยและก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง


เอกสารแนบ