ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

วันศาลยุติธรรม

วันศาลยุติธรรม
         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดสตูล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันศาลยุติธรรม และวาระการสถาปนาศาลยุติธรรม ครบ 135 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดปากพนัง และในการนี้ นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและผู้ร่วมงาน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  


เอกสารแนบ