ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
       เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลจังหวัดปากพนังจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวังทอง โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช     


เอกสารแนบ