ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ศาลจังหวัดปากพนังร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
               เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นำข้าราชการศาลจังหวัดปากพนัง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรของศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ ห้องประชุมชั้น ๓  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดร่วมกันโดยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดปากพนัง และศาลเยาวชนและครอบครัวนครศรีธรรมราช                  


เอกสารแนบ