ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ศาลจังหวัดปากพนังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

ศาลจังหวัดปากพนังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา  นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลจังหวัดปากพนัง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรของศาลจังหวัดปากพนัง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน) ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดปากพนัง


เอกสารแนบ