หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 71
ผบ.1403/57
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.181/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.353/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.382/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.415/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.530/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.591/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.623/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.633/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.658/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.690/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.691/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.692/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.693/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.694/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.695/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.696/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.697/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.698/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.740/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.741/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.742/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.743/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.744/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.745/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.754/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.755/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.756/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.757/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.758/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.759/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.760/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.761/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.762/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.763/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.764/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.765/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.766/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.767/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.768/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.769/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.770/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.830/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.843/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.844/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.848/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.160/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.204/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.209/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.212/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.229/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.243/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.247/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.98/59
โจทก์ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1065/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1123/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1134/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1150/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1161/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1162/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1163/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1166/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1167/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1385/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1426/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1652/59
นัดสอบถาม ล.2
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.301/61
นัดพร้อมไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.877/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.945/61
สอบคำให้การตรวจพยานสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.956/61
สอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.