ศาลจังหวัดปากพนัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

99

       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายของศาลยุติธรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 104
อ.1307/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1793/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1794/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1795/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1796/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1761/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1764/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1765/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1766/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1785/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1786/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1787/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1788/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1789/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1817/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1818/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1819/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1820/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1858/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1859/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1860/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1861/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1862/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1863/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1864/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1865/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1866/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1872/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1886/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1924/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1938/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1939/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1940/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1941/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1942/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1987/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1988/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1989/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2003/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2004/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2005/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2006/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2007/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2024/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2025/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1887/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1888/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1889/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1126/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1235/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1366/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1380/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1590/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1633/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ห้องพิจารณาที่ -
อ.169/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.170/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1854/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ห้องพิจารณาที่ -
อ.332/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.719/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.843/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.941/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.942/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.951/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
คม.9/60
นัดตรวจความพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1779/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1780/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1781/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1822/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1823/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1824/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1832/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1833/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1834/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1835/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1836/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1837/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1838/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1839/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1840/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1841/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1842/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1845/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1846/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1885/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1928/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1974/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1975/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1976/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.214/52
จำเลยฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.124/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.270/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.272/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.273/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.274/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.277/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.278/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.280/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.291/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.299/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.371/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.450/58
ผู้คัดค้านฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1753/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1754/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.279/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)