หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

             เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง มอบหมายให้นางทิวา ผลบุญ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างของศาลจังหวัดปากพนัง เข้าศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากศาลอื่นและนำผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติและการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ.1849/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.760/61
เข้าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.776/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.783/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.802/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.