หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

33

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศาลจังหวัดปากพนัง ร่วมกับ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานในอำเภอปากพนัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณศาลจังหวัดปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางภาษิตา วัชระโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดปากพนังและข้าราชการศาลจังหวัดปากพนัง เข้าร่วมสังเกตุการณ์
อ่านข่าว