ศาลจังหวัดปากพนัง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

149

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลจังหวัดปากพนัง นายวิทยา หะยีหมัด รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  และคณะได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดปากพนัง มีนางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดปากพนัง ได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายวิทยา หะยีหมัด รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของตุลาการและงานธุรการเพื่อสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมของศาล งานบริการประชาชน และอื่นๆเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการพิจารณาอรรถคดีของศาลให้เกิดความเป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชนต่อไป

อ่านข่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.1556/58
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ