หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดปากพนัง Pakpanang Province Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand โทร 075-517188, 075-517388 โทรสาร 075-333807 อีเมล์ ppnc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 74
ขจ.3/61
ฟังคำพิพากษาสาลอุทธรณ์ภาค ๘ ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1004/52
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.1185/54
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.2844/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.2956/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2957/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2958/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2959/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2960/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2961/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2962/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2963/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2964/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2965/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2966/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2967/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2968/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2969/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2974/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.2975/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2976/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2980/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2981/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2982/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2983/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2984/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.3005/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3006/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3007/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3008/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3087/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3088/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3089/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3090/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3091/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3092/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3093/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3094/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3095/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3096/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3097/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3098/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3099/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3100/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.3104/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3105/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.3131/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.845/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.997/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.211/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.467/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.468/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
พ.469/61
นัดชี้ ฯไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.487/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.488/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ย21/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย41/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย6/62
สอบคำให้การตราวจพยานสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ย66/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย68/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย72/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย73/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย74/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1558/60
จำเลยฟังคำสั่งขอรับรองฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1767/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1768/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1819/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.1837/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1884/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ.2101/61
สอบคำให้การตรวจพยานสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2116/61
สอบคำให้การตรวจพยานสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.321/61
นัดสอบถาม ล.1
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.35/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.354/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00